Meleri Wyn James

Meleri Wyn James

Mae Meleri Wyn James wedi hen ennill ei phlwyf fel awdures ac mae dilynwyr brwd ganddi. Mae’n byw yn Aberystwyth gyda’i theulu ac mae’n fam i ddau o blant. Mae Gomer wedi cyhoeddi nifer o gyfrolau Meleri, gan gynnwys: “Catrin Jones yn unig” (2001), “Gwenynen Bigog” (2003), “Hlo Brian!:)” (2006), a “Fyny Lawr” (2006), ymhlith eraill. Yn 2018 cyhoeddodd Meleri "Blaidd wrth y Drws" ei nofel gyntaf i oedolion ers 12 mlynedd.

Gweld llyfrau'r awdur