Meinir Pierce Jones

Meinir Pierce Jones

Mae Meinir Pierce Jones yn byw yn Nefyn, Pen Llyネn, ac mae'n gweithio i'r cwmni cyfieithu a-pedwar. Cyhoeddodd ei nofel gyntaf ar gyfer oedolion, Y Gongol Felys yn 2005 ac fe'i dewisiwyd ar Restr Hir Llyfr y Flwyddyn 2006. Mae hi wedi ysgrifennu dau lyfr i blant yn y gyfres Chwedlau o Gymru, sef Bargen Si�n ac Y Bychan Benthyg.

Books from this author