Mari Emlyn

Mari Emlyn

Ganed Mari Emlyn yng Nghaerdydd a buメn ddisgybl yn ysgolion Bryntaf a Llanhari cyn symud i Lundain i astudio Celfyddydauメr Theatr. Mae bellach wedi ymgartrefu yn y Felinheli ac yn fam i 3 o blant. Mae hiメn rhannu ei gwaith rhwng ysgrifennu ac actio. Yn gynharach eleni buメn cyd-ysgrifennu (gyda Gwion Hallam) y ddrama lwyfan lwyddiannus ムDeinameitメ. Mae hi ar hyn o bryd yn actio ar y gyfres boblogaidd ムRownd a Rowndメ ar S4C.

Books from this author