Marged Lloyd Jones

Marged Lloyd Jones

Cafodd Marged Lloyd Jones ei geni a'i magu yng Nglynarthen, Ceredigion ac aeth i Ysgol Ramadeg Aberteifi cyn dilyn gyrfa fel athrawes. Cyhoeddodd amryw o lyfrau, megis Nansi, Nel fach y Bwcs, Ffarw�l Archentina yn ogystal � Siabwcho a'r dilyniant Rhoces Fowr. Yn 2004 cyhoeddwyd ei nofel Saesneg gyntaf, Shame, sef cyfieithiad o Siabwcho.

Books from this author