Lois Arnold

Lois Arnold

Enillydd Cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn 2004. Ganed Lois Arnold yn Walton-on-Thames yn Surrey, ond mae'n byw bellach yn y Fenni. Ar ôl symud i fyw yng Nghymru, roedd Lois yn awyddus iawn i ddysgu Cymraeg. Aeth i ddosbarthiadau nos yng Ngholeg Gwent yn y Fenni ac erbyn hyn mae hi'n diwtor yng Nghanolfan Cymraeg i Oedolion Gwent. Enillodd Lois gystadleuaeth creu deunyddiau darllen i ddysgwyr yn Eisteddfod Meifod a ffrwyth hynny oedd ei chyfrol gyntaf Cysgod yn y Coed. Cyhoeddodd ei phedwaredd cyfrol, Ffenestri, yn 2015.

Books from this author