Llion Iwan

Llion Iwan

Darlithydd yn Adran Cyfathrebu a'r Cyfryngau, Prifysgol Cymru Bangor yw Llion Iwan. Mae'n gyn-gynhyrchydd teledu gyda BBC Cymru. Bu hefyd yn ohebydd i'r North Wales Weekly News a'r Cambrian News. Daw yn wreiddiol o'r Waunfawr ac mae'n fab hynaf i'r gwleidydd a'r canwr, Dafydd Iwan. Aeth i Ysgol Waunfawr ac Ysgol Syr Hugh Owen a graddiodd ym Mhrifysgol Cymru, Bangor. Erbyn hyn mae'n byw yn y Groeslon. Llun diolch i Warren Orchard, S4C.

Gweld llyfrau'r awdur