Laura Sheldon

Laura Sheldon

Caeth Laura Sheldon ei geni a'i magu yn Abertawe. Mae hi wastad wedi mwynhau ysgrifennu storïau a threuliodd hi ran fwyaf o'i phlentyndod mewn byd ffantasi. Aeth hi yn athro ysgol gynradd yn 2000 ac mae'n manteisio ar bob cyfle I grwydro bydoedd ffantasi â'i disgyblion. Mae hi'n credu bod popeth yn llawer mwy hwyliog pan ddysgir trwy stori!

Gweld llyfrau'r awdur