Keith Morris

Keith Morris

Yn wreiddiol o Dreboeth ger Abertawe mae Dewi Pws yn enwog am ei dynnu coes, ei ffwlbri a�i bryfocio, ond yn ogystal � bod yn un o ddigrifwyr pennaf Cymru mae�n actor, bardd, canwr a chyflwynydd teledu. Mae wedi ymgartrefu yn y gorllewin ym mhentref Tresaith erbyn hyn. Roedd e'n Fardd Plant Cymru rhwng 2010 a 2011 a chyhoeddodd ei gyfrol o farddoniaeth i blant Wps! gyda Gwasg Gomer ym mis Hydref 2011.

Gweld llyfrau'r awdur