Karla Brading

Karla Brading

Mae Karla yn byw mewn tŷ lliwgar sy'n llawn llyfrau ym Merthyr Tudful. Mae ganddi radd ddosbarth cyntaf mewn Ysgrifennu Creadigol a Phroffesiynol ac mae wedi perfformio yn lleoedd megis Gŵyl y Gelli. Pan nad ydy'n ysgrifennu, mae hi mewn byd ffantasi ei hun; gyda'i chath 'Hedwig' yn dilyn, a'i merch, Williow fach, yn arwain y ffordd...

Gweld llyfrau'r awdur