Joanna Davies

Joanna Davies

Daw Joanna Davies o Gwm Gwendraeth. Mynychodd Ysgol Gyfun Ddwyieithog Maesyryrfa, Cefneithin cyn mynd i Brifysgol Aberystwyth lle astudiodd Ysgrifennu Creadigol o dan Mihangel Morgan a John Rowlands. Yna astudiodd am MPhil mewn Ffilm a Theledu cyn gweithio am ddeng mlynedd fel Cynhyrchydd Teledu i ITV1 Cymru, S4C a BBC Cymru. Cyhoeddodd bum nofel Gymraeg, sef Ffreshars (2008), Mr Perffaith (2011) Ieuan Bythwyrdd (2013) Cario 'Mlaen (2014) ac Un Man (2015).

Books from this author