Jenny Ogwen

Jenny Ogwen

Magwyd Jenny Ogwen yng Nghrymych, Sir Benfro ac maeメn byw bellach yn y Barri, Bro Morgannwg. Maeメn wraig i Euryn ac yn fam i Rhodri a Sara. Dechreuodd ei gyrfa fel ysgrifenyddes ar raglen newyddion Y Dydd, ond mae hefyd wedi gwneud nifer o bethau eraill megis cyflwyno�r rhaglen Si�n a Si�n gyda Dai Jones, Llanilar, a rhaglenni plant. Yn ogystal, buメn actio ar y gyfres i ddysgwyr, Now Youメre Talking ac yn cyflwyno ar Radio Acen.

Books from this author