Jac Jones

Jac Jones

Arlunydd eithriadol brofiadol ym maes darlunio llyfrau i blant. Mae wedi bod yn gyfrifol am nifer o gampweithiau darluniadol dros y blynyddoedd, yn cynnwys Penillion y Plant a Trysorfa T. Llew Jones syメn dangos ei allu i ymateb yn hynod effeithiol i gerddi a straeon fel ei gilydd. Buメn gyfrifol am nifer o gyfrolau eraill dros y blynyddoedd hefyd, yn cynnwys cyfres Chwedlau o Gymru (Gwasg Gomer), gydaメr diweddaraf yn y gyfres honno, Y Llygad Ddall, wedi'i chyhoeddi yn 2006.

Books from this author