Islwyn Ffowc Elis

Islwyn Ffowc Elis

1924-2004). Arloeswr ac eicon y nofel Gymraeg. Dewisiwyd ei nofel Cysgod y Cryman yn 'Llyfr y Ganrif' gan Gyngor Celfyddydau Cymru yn 1999, ac mae ei gwerthiant o dros 25,000 o gop�au yn record i nofel Gymraeg. Gellir darllen ei waith mewn cyfieithiadau Saesneg, Almaeneg, Eidaleg a Gwyddeleg, ac mewn cyfaddasiadau i ddysgwyr Cymraeg. Yn ogystal ag yn llenor dawnus, bu'n weinidog gyda'r Presbyteriaid ac yn ymgeisydd seneddol ar ran Plaid Cymru. Ef oedd y cyntaf yng Nghymru ers cyfnod Beirdd yr Uchelwyr i fentro cynnal ei hunan drwy ysgrifennu. Dywed T. Robin Chapman yn Rhywfaint o Anfarwoldeb: Bywgraffiad Islwyn Ffowc Elis, "Mae'n amhosibl dychmygu ffurfafen lenyddol (na gwleidyddol na diwyllianol ehangach) Cymru ail hanner yr ugeinfed ganrif hebddo".

Books from this author