Ifana Savill

Ifana Savill

Fel un o gyfarwyddwyr a pherchennog Pentre Bach, cartref Sali Mali a’i ffrindiau, mae Ifana Savill yn gyfarwydd iawn â phopeth sy’n ymwneud â’r criw bach hoffus sy’n gymaint o ffefrynnau i blant Cymru. Hi oedd awdures Pecyn Pobl Pentre Bach.

Books from this author