Guto Prys ap Gwynfor

Guto Prys ap Gwynfor

Mae'r Parchedig Guto Prys ap Gwynfor yn byw gyda'i wraig, Sian, yn Llandysul ac yn aelod gweithgar o Gymdeithas y Cymod. Yn fab i Gwynfor Evans, mae'n Weinidog gyda'r Annibynwyr.

Books from this author