Grace Roberts

Grace Roberts

Yn wreiddiol o Ben-y-sarn, Môn, mae Grace Roberts bellach yn byw yn y Felinheli ar ôl cyfnodau yn Nefyn a'r Wyddgrug. Bu'n llyfrgellydd am ddeng mlynedd. Gwobrwywyd hi deirgwaith yng nghystadleuaeth y stori fer yn yr Eisteddfod Genedlaethol, a bu'n sgriptio i Pobol y Cwm am ddeng mlynedd. Cyhoeddodd gyfrol o sgyrsiau radio, cyfrol o storïau byrion a dwy nofel. Mae'n briod, yn fam i ddau fab, ac yn ymddiddori mewn hel achau.

Books from this author