Geraint V. Jones

Geraint V. Jones

Geraint Vaughan Jones yw un o brif nofelwyr Cymru. Enillodd Wobr Goffa Daniel Owen dair gwaith, gydag Yn y Gwaed (1990), Semtecs (1998) a Cur y Nos (2000). Ef oedd y cyntaf i ennill gwobr bwysig Cymru Greadigol, a ddyfernir gan Gyngor Celfyddydau Cymru; ffrwyth y wobr honno yw Teulu Lord Bach. Mae Geraint yn frodor o Flaenau Ffestiniog, lle bu'n Bennaeth Adran y Gymraeg yn Ysgol y Moelwyn cyn ymddeol. Bellach, mae'n byw yn Llan Ffestiniog gyda'i wraig, Gwenda.

Books from this author