Gary Slaymaker

Gary Slaymaker

Cafodd Gary Slaymaker ei eni ym mhentref Cwmann, ger Llanbedr Pont Steffan ond mae'n byw bellach yng Nghaerdydd. Dros y blynyddoedd mae wedi gweithio mewn amrywiol swyddi gan gynnwys gweithio mewn siop fideos, siop gomics, fel labrwr ac mewn bar. Bu hefyd yn cyflwyno un o hen raglenni Hwyrach ar Radio Cymru yn yr 1980au. Mae'n wyneb adnabyddus ar S4C gyda'i raglen adolygu ffilmiau 'Slaymaker', ac mae'n golofnydd wythnosol i'r Western Mail. Mae'n hoff o frolio ei fod wedi ysgwyd llaw gyda Clint Eastwood a chyfarfod Cameron Diaz!

Books from this author