Gareth W. Williams

Gareth W. Williams

Daw Gareth W. Williams o'r Rhyl yn wreiddiol, ond mae'n byw yn Nelson, Caerffili, ers blynyddoedd bellach. Ei ddiddordebau ydy pysgota, canu'r gitâr, ac ysgrifennu pan ddaw'r cyfle a'r syniad. Mae wedi gweithio ym maes addysg ar hyd ei oes.

Books from this author