Gareth F. Williams

Gareth F. Williams

Roedd Gareth F. Williams yn ddramodydd, nofelydd a sgriptiwr teledu. Fe'i ganed a maged ym Mhorthmadog, Gwynedd. Derbyniodd ei addysg yn Ysgol Eifionydd ac yng Ngholeg Cartrefle, Wrecsam. Bu'n Athro Cymraeg yn Ysgol Rhiwabon, Clwyd am dros saith mlynedd. Roedd yn un o'n hawduron mwyaf cynhyrchiol yng Nghymru, ac enillodd Gwobr Tir na n-Og ar sawl achlysur.

Books from this author