Elin Meek

Elin Meek

Ganed Elin Meek yn Abertawe ac fe'i haddysgwyd yn Ysgol y Dderwen ac Ysgol Ramadeg y Merched, Caerfyrddin. Mae wedi addasu toreth o lyfrau i blant ac oedolion dros y blynyddoedd. Hi hefyd yw awdur cyfres boblogaidd Helpwch eich Plentyn, Y Ci Mawr Blewog yn y gyfres ar Wib ac Ennill y Ras yn y gyfres I'r Byw. Roedd ei nofel Ffion a'r Tîm Rygbi yn y gyfres Ar Wib ar Restr Fer Tir na n-Og yn 2006. Medd Elin "Pan o'n i'n blentyn, ro'n i'n arfer dwlu ar dreulio'r prynhawn yn darllen mewn sach gysgu gyda phentwr o lyfrau wrth law...Mae llyfrau wedi bod fel ffrindiau gorau i mi erioed. Felly, mae'n braf iawn cael addasu ac ysgrifennu llyfrau a gobeithio y bydd ambell lyfr yn ffrind gorau i rywun arall."

Books from this author