Eiry Palfrey

Eiry Palfrey

Mae Eiry Palfrey yn byw yng Nghaerdydd ond daw'n wreiddiol o ardal Llanfyllin ym Mhowys. Mae'n athrawes brofiadol ac mae ganddi radd anrhydedd yn y Gymraeg. Mae'n un o gyfarwyddwyr cwmni TracRecord ac mae ganddi brofiad helaeth yn y cyfryngau fel perfformiwr, awdur a chynhyrchydd / cyfarwyddwr. Mae Eiry Palfrey hefyd yn awdur llwyddiannus mewn drama, dramâu dogfen, ffilmiau a llyfrau i blant. Mae hi'n aelod o dîm ysgrifennu Pobol y Cwm ac yn golofnydd i gylchgrawn Merched y Wawr, Y Wawr.

Books from this author