Branwen Davies

Branwen Davies

Mae Branwen wedi bod yn gweithio i amryw o gwmnïau teledu annibynnol ers dros ugain mlynedd bellach, gan weithio gyda Ffilmiau’r Bont, Antena, Boom, BBC Wales ac fel Pennaeth Datblygu a Chynhyrchu yn Telesgop. Erbyn hyn mae hi wedi symud yn ôl i Ddyffryn Teifi ac yn fam i ddau blentyn ifanc iawn. Yn dal i weithio’n llawrydd i wahanol gwmnïau teledu, sefydlodd gwmni Pedol Media gyda Rachael Garside sy’n arbenigo mewn creu rhaglenni radio a theledu. Yn ddiweddar mae hi wedi bod yn gweithio i’r Amgueddfa Wlân ac ar brosiect Treftadaeth i Ferched y Wawr. Astudiodd yng Ngholeg St. Catherine’s yn Rhydychen ac fe wnaeth gwrs ôl-raddedig mewn Documentary Production yng Ngholeg Newyddiaduriaeth ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae hi’n dwlu ar ysgrifennu’n greadigol a chystadlu gyda’i cheffylau mewn sioeau dressage.

Gweld llyfrau'r awdur