Bob Morris

Bob Morris

Mae Bob Morris yn hanesydd, yn awdur ac yn ddarlithydd. Mudiadau protest gwerin yw un o'i brif ddiddordebau ers nifer o flynyddoedd, ac mae'n awdur nifer o werslyfrau a phecynnau addysgiadol i ysgolion. Bu'n darlithio mewn Hanes yn y Coleg Normal a Phrifysgol Bangor, a chlywir ei lais yn aml ar y radio yn rhoi cyd-destun hanesyddol i faterion y dydd. Mae'n byw ym Mhenygroes.

Books from this author