Anwen Francis

Anwen Francis

Mae Anwen Francis o Aberteifi yn Swyddog Cyfathrebu Corfforaethol gyda Chyngor Sir Ceredigion. Yn ogystal, mae hi'n golofnydd cyson i gylchgronau a phapurau newydd sy'n ymdrin � marchogaeth ceffylau. Mae ganddi nifer o geffylau ei hun ac mae'n mynychu sioeau yn rheolaidd ar hyd a lled y wlad. Yn ogystal, mae wrth ei bodd yn cynnal gweithdai i blant yn gysylltiedig �'i chwe nofel am y gaseg fach ddireidus, Siani'r Shetland.

Books from this author