Angharad Price

Angharad Price

A hithau'n enedigol o Fethel, Caernarfon, bu Angharad Price yn ddisgybl yn Ysgol Uwchradd Brynrefail, Llanrug cyn mynd yn fyfyriwr i Brifysgol Rhydychen lle y graddiodd mewn Ieithoedd Modern. Aeth ati wedyn i ymchwilio i agweddau ar ryddiaith Gymraeg ddiweddar ar gyfer ei doethuriaeth cyn treulio cyfnodau'n darlithio ym Mhrifysgol Cymru, Abertawe a Phrifysgol Caerdydd. Yn Hydref 2006, ymunodd â staff Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Bangor.

Books from this author