Alun Guy

Alun Guy

Mae Alun Guy yn ymgynghorydd cerdd i ysgolion yn ogystal ag yn Brif Arholwr Cerdd TGAU Cymru. Buメn aelod o banel cerdd yr Eisteddfod Genedlaethol ers 20 mlynedd. Ef oedd Pennaeth Adran Cerddoriaeth Ysgol Glantaf, Caerdydd rhwng 1978 a 1998. Buメn arweinydd amrywiol gorau a chymanfaoedd canu ledled Cymru dros y blynyddoedd. Feメi anrhydeddwyd gydaメr Wisg Wen yng Ngorsedd y Beirdd am ei gyfraniad i gerddoriaeth yng Nghymru. Yn Eisteddfod Genedlaethol Casnewydd 2004 cyhoeddodd Ar Lwyfan Cymru, sef cyfrol yn rhoi cipolwg ar fywydau chwech o gantorion mwyaf adnabyddus Cymru

Books from this author