Alan Llwyd

Alan Llwyd

Yn 2012 dyfarnodd Prifysgol Cymru radd Doethuriaeth mewn Llên i Alan Llwyd am ei gyfraniad i lenyddiaeth Gymraeg. Y cofiant hwn yw’r ail mewn pedwarawd o gofiannau ganddo. Y llynedd cyhoeddwyd ei gofiant i Kate Roberts, gwaith a alwyd yn glasur ac yn un o gofiannau mawr yr iaith Gymraeg gan feirniaid ac adolygwyr. Cyhoeddir ei gofiant i Waldo Williams yn y dyfodol agos, a bydd ei gofiant i Gwenallt yn dilyn. Mae Alan Llwyd yn awdur nifer helaeth o gyfrolau, ac mae’n gweithio ar ei liwt ei hun fel awdur llawn-amser. Fe’i penodwyd yn Athro yn Academi Hywel Teifi, Coleg y Celfyddydau a Dyniaethau, Prifysgol Abertawe yn 2013.

Gweld llyfrau'r awdur