Awduron

Ers sefydlu Gwasg Gomer yn 1892, ac yn enwedig ers canol yr ugeinfed ganrif, Gwasg Gomer fu dewis cyntaf llu o awduron a llenorion gorau Cymru. Erbyn hyn mae'r cyfuniad o draddodiad ac o flaengarwch a welir ar y rhestr gyhoeddi'n tystio mai awduron Gomer yw'r mwyaf poblogaidd, yr uchaf eu parch a'r mwyaf hirymarhous o holl lenorion Cymru!

Ymhlith y cewri, Gomer yw cyhoeddwr y beirdd enwog, Gwenallt, T. H. Parry Williams a Cynan a'r awduron T. Rowland Hughes, D. J. Williams, Elena Puw Morgan ac Islwyn Ffowc Elis - a ddewiswyd yn awdur llyfr gorau'r ugeinfed ganrif am ei nofel enwog, Cysgod y Cryman. Gomer hefyd sydd wedi cyhoeddi gwaith y dramodydd, Gwenlyn Parry, ynghyd â T. Llew Jones a Hywel Teifi Edwards, dau o eiconau Cymru.

O ran y to ifanc, mae Gomer yn falch o gyhoeddi ffuglen gyffrous a modern Manon Rhys, Robin Llywelyn, Owen Martell, Meleri Wyn James, Alun Jones, Angharad Price... mae'r rhestr yn ddi-ddiwedd! Enillodd awduron Gomer gystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn yn 2001 a 2003 a Gwobr Tir Na N-og droeon ac mae Gomer yn cael y fraint o gyhoeddi gwaith buddugwyr yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn rheolaidd.

Mae bywgraffiad a llun rhai o'r llenorion hynny a gyhoeddodd gyda Gomer i'w gweld ar y safle hon. Cliciwch ar yr enw gyferbyn am ragor o fanylion amdanynt.