Llion Iwan

Llion Iwan

Un o Waunfawr yn wreiddiol, mae Llion Bellach yn byw yng Nghaerdydd.

Mae wedi cyhoeddi chwe llyfr gyda Gomer.

Dysgu mwy