Tipyn O'n Hanes: Stori'r Wladfa

TIPYN O'N HANES: STORI'R WLADFA

Iaith: Cymraeg

ISBN: 9781848512849

Dyddiad Cyhoeddi: 2010

Ffurf: Clawr Meddal

Nifer o Dudalennau 48

Teitl ar gael ar ffurf:

£5.99
  1. Manylion y llyfr
  2. Adolygiadau Llyfr

Manylion

Pan hwyliodd y Mimosa o ddociau Lerpwl i Batagonia yn 1865 roedd 162 o Gymry ar ei bwrdd a gobaith am fywyd newydd, gwell yn fwrlwm yn eu calonnau. Bu caledi'r dyddiau cynnar yn her anferth iddyn nhw, a'r modd yr aed ati i sefydlu ysgolion a chapeli i gynnal eu diwylliant yn arwrol. Erbyn heddiw, ar ôl cyfnod o drai, mae'r dreftadaeth Gymraeg a Chymreig yn ffynnu yno unwaith eto.

Ond beth sbardunodd Edwin Cynrig Roberts yn 1860 i deithio o America i Gymru er mwyn chwilio am Michael D. Jones a'i berswadio i sefydlu gwladfa mewn lle mor bell? Mae'r gyfrol hon yn ateb nifer o gwestiynau ac yn cynnig braslun o hanes y Wladfa o gyfnod ei sefydlu hyd y presennol