Tair Dafad Fach

TAIR DAFAD FACH

Language: Cymraeg

Translated by: Sioned Lleinau

Illustrated by: Rob Lewis

ISBN: 9781848511903

Current Publication Date: 2010

Format: Paperback

Number of Pages: 32

Title available as:

Regular Price: £5.99

Special Price: £2.00

  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

A glywsoch chi'r stori am dair dafad fach
Aeth allan i chwarae yn yr awyr iach?
Roedd Olwen yn ysu am gael ymestyn ei choesau
Tra bod Meg a Gwen yn edmygu'r blodau.

Ond mae rhywbeth ar fin dod i darfu ar eu sbort a sbri ac mae'n rhaid iddyn nhw ddianc ar frys o'r ddôl er mwyn chwilio am le diogel i guddio. Tybed beth sy'n poeni'r tair dafad fach, ac a fyddan nhw'n llwyddo i gyrraedd nôl i'w sied heb ormod o drafferth?

Stori mewn mydr ac odl sy'n siŵr o ddod â gwên i'r wyneb!