Swigod: Y Rali Fawr

SWIGOD: Y RALI FAWR

Iaith: Cymraeg

Arlunydd: Helen Flook

ISBN: 9781848514546

Dyddiad Cyhoeddi: 2012

Ffurf: Clawr Meddal

Nifer o Dudalennau 94

Teitl ar gael ar ffurf:

£4.99
  1. Manylion y llyfr
  2. Adolygiadau Llyfr

Manylion

'Fflachiodd golau'r car am eiliad cyn gwanhau a diffodd yn gyfan gwbl. Yn sydyn, roedd hi mor dywyll â bol buwch!'

Anrheg pen-blwydd 12 oed Henri yw cael bod yn llywiwr mewn rali am y tro cyntaf erioed. Dyna gyffro! Mae e wrth ei fodd yn eistedd wrth ochr Dai Penywaun yn gwibio o amgylch heolydd gwyllt y gorllewin. Ond wrth i bob math o helbulon ddigwydd ar hyd y daith, ac wrth i'r eira ddechrau bwrw'n drwm, tybed a fyddan nhw'n llwyddo i orffen y rali yn un darn?