Swigod: Walia Wyllt

SWIGOD: WALIA WYLLT

Iaith: Cymraeg

ISBN: 9781848514553

Dyddiad Cyhoeddi: 2012

Ffurf: Clawr Meddal

Nifer o Dudalennau 124

Teitl ar gael ar ffurf:

£4.99
  1. Manylion y llyfr
  2. Adolygiadau Llyfr

Manylion

Dim ond un peth sydd ar feddwl Gwenno. Fel unig blentyn, mae hi'n ddiflas ac eisiau ci bach yn gwmni. Ond, nid yw ei rhieni mor frwd.

'Does na'r un ci drewllyd, budur yn mynd i gael dod i fyw i'r tŷ 'ma.'

Does dim amdani felly ond trio newid eu meddyliau ac mae gan Gwenno ddigon o syniadau a thriciau i'w perswadio. Tybed a fydd hi'n llwyddo i ennill y frwydr a thybed pwy fydd â'r gair olaf ar ddiwedd y dydd?