Postio a Dosbarthu

 

Codir £2.50 am ddosbarthu archebion.

Os hoffech sicrhau eich bod yn derbyn eich archeb y DIWRNOD CANLYNOL*, cost y postio fydd £5.

Codir £4.95 am ddosbarthu archebion i Ewrop a £9.95 am ddosbarthu ledled y byd.

Rydym yn anelu at ddosbarthu’ch archeb yn syth. Dylai archebion yn y Deyrnas Gyfunol gyrraedd mewn tri diwrnod gwaith drwy’r Post Brenhinol.

Anfonir archebion rhyngwladol drwy bost awyr a gallent gymryd hyd at bythefnos (Gogledd America) neu hyd at dair wythnos (Awstralia).

Os bydd gennych ymholiad am eich archeb ebostiwch archebion@gomer.co.uk neu ffonio 01559 363092 rhwng 9am-5pm, Dydd Llun – Dydd Gwener.

* ar archebion a wneir cyn 2 o’r gloch y prynhawn o ddydd Llun i ddydd Iau (ag eithrio Gŵyl y Banc)