Polisi Preifatrwydd Gwasg Gomer

Mae cyfrinachedd a phreifatrwydd yr unigolyn yn bwysig iawn i Wasg Gomer ac rydym wedi ymrwymo i gydymffurfio â Deddfau Diogelu Data 1984 a 1998 y Deyrnas Unedig.

Rydym yn defnyddio'r wybodaeth a gasglwn amdanoch oddi ar y wefan hon er mwyn:

  • Prosesu eich archebiom

  • Cynnal a chadw'r wefan hon

  • Monitro patrymau traffig cwsmeriaid a'r defnydd o'r wefan er mwyn datblygu a gwella'r wefan

  • Eich hysbysu am lyfrau a gwasanaethau newydd neu gynigion arbennig a allai fod o ddiddordeb i chi. Os nad ydych yn dymuno derbyn gwybodaeth o'r fath ticiwch y blwch perthnasol ar y dudalen gofrestru.

Ni fydd Gwasg Gomer yn rhannu eich gwybodaeth gyda chwmnïau eraill at ddibenion marchnata.

Yr unig gwmni y byddwn yn trosglwyddo eich manylion iddynt yw WorldPay, trydydd-parti annibynnol (sy'n eiddo i'r Royal Bank of Scotland), a fydd yn casglu a phrosesu manylion cardiau credyd/debyd gan ddefnyddio amgodiad SSL i sicrhau bod modd i'n cwsmeriaid dalu yn ddiogel ar-lein gan ddefnyddio cardiau credyd/debyd. Caiff yr holl rifau cardiau credyd/debyd eu hamgodio yn y feddalwedd pan osodir yr archeb gan ddefnyddio amgodiad 128bit.

Er mwyn darllen polisi preifatrwydd WorldPay, cliciwch yma.

 * Yn anffodus nid yw WorldPay yn darparu'r polisi hwn yn y Gymraeg