Llythyr Santa

LLYTHYR SANTA

Language: Cymraeg

Translated by: Sioned Lleinau

Illustrated by: Polona Lovsin

ISBN: 9781848514812

Current Publication Date: 2012

Format: Hardback

Number of Pages: 30

Title available as:

£7.99
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

'Cwningen!' llefodd Arth Bach wrth redeg i fyny'r llwybr. 'Mae rhywun wedi colli ei lythyr at Santa! Rhaid i ni helpu ar unwaith!' 'O! Ffwdan fflwfflyd!' meddai hithau. 'Am gyffro!' Felly mae'r ddau ffrind bach yn dechrau ar daith hir yn llawn antur i chwilio am Santa. Ond tybed a fyddan nhw'n llwyddo i gyrraedd mewn pryd..? Stori annwyl iawn gyda phapur ysgrifennu ac amlenni Nadoligaidd er mwyn i ti fedru danfon dy lythyr dy hun at Santa!.