I Fyd Sy Well

I FYD SY WELL

Language: Cymraeg

ISBN: 9781843235736

Current Publication Date: 2005

Format: Paperback

Number of Pages: 200

Title available as:

£3.00
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

‘Ar fôr tymhestlog, teithio ’rwyf…’

I Jane Morgan, gwallgofrwydd pur yw syniad ei thad, y Parch. Arnallt Morgan, o ymfudo i ben pella’r byd ar fwrdd simsan y Mimosa, ac nid oes dim all ei chysuro ar y daith ddiddiwedd honno. I Edwin Cynrig Roberts, gwir anrhydedd yw’r dasg sydd ganddo o osod seiliau’r Wladychfa Gymreig ym Mhatagonia; ond taith unig a rhwystredig yw hi er gwaetha – neu efallai oherwydd – cwmni Lewis Jones ac Ellen, ei ‘rosyn’.

Mae gan y rhain, ynghyd â chriw brith o ymfudwyr carpiog, bob un eu rhesymau dros chwilio am ‘fyd sy well’. Ond beth sydd wedi peri iddyn nhw droi cefn ar Gymru? Rhag beth y maen nhw i gyd yn ffoi? Pa gyfrinachau sy’n llechu yn hanes pob un ohonynt?

Dyma nofel afaelgar sy’n llwyddo i gyfuno ffaith a dychymyg er mwyn adrodd un fersiwn o stori ryfeddol sefydlu Gwladfa Patagonia yn 1865.