Fy Mrawd A Minnau

FY MRAWD A MINNAU

Language: Cymraeg

ISBN: 9781843237891

Current Publication Date: 2007

Format: Paperback

Number of Pages: 304

Title available as:

Regular Price: £8.99

Special Price: £3.00

  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Hanes ydi maes Teifryn, ond tipyn o ymdrech ydi cyflwyno hanes swyddogol y gwerslyfrau i'r Chweched, ac yntau'n amau pob gair. Pwysicach ganddo ydi hanes hen drychineb a ddigwyddodd ar garreg wen ger carreg drws Tŷ Nain – yn enwedig ar ôl iddo glywed mor ddi-hid y bu Laura, cymdoges ei nain, o lwch Mathias ei gŵr.

O dipyn i beth, mae'r hanes annelwig ac ansicr hwn yn dechrau cyd-weu â dyhead i adfywiogi un rhan o un ardal. Ond drwy'r cyfan y mae hiraeth yn dal i gorddi, fel y môr wrth droed y Clogwyn, hiraeth am y pen cyrliog du.