Tra Bo Dwy

Language: Cymraeg

ISBN: 9781785620782

Current Publication Date: 2015

Format: E-lyfr

Title available as:

£8.99
£8.99
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Mae Anna a’i merch, Llio, yn byw mewn fflat digon cyffredin ar stad ddigon di-nod ym Maeseifion. Ond un noson dyngedfennol, mae digwyddiad syfrdanol yn newid popeth, a does dim byd yn gyffredin bellach. Mae’r ddwy yn dystion mewn achos o lofruddiaeth sy’n effeithio ar y gymuned gyfan, ac ni all Anna beidio â gwneud ychydig o waith ditectif i foddhau ei chwilfrydedd ac amddiffyn Llio rhag cyhuddiadau anwir. Ond pwy all hi ymddiried ynddo? A phwy sy’n gwylio o’r cysgodion, yn aros iddi wneud cam gwag …? Dyma nofel fywiog, gyffrous, gyfoes, yr ail yng nghyfres Maeseifion i ddilyn Hen Blant Bach.