Neb Ond Ni

Neb ond Ni

Language: Cymraeg

ISBN: 9781848515444

Current Publication Date: 08/08/2012

Format: E-book

Number of Pages: 94

Title available as:

£6.99
£6.99
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Mae Dewi a Siriol yn blant arbennig - yn 'sêrs', chwedl Siriol. Mae hi'n dymuno'n ofer am gael rhedeg a dawnsio mewn pymps pinc; mae yntau'n gwrthryfela yn erbyn cael ei alw'n 'stiwpid' drwy herio pob trefn heblaw ei drefn resymol ei hun. Ac ni ŵyr neb ond nhw pa mor rhwystredig yw bod yn blentyn arbennig mewn cymdeithas sy'n mynnu labelu a thicio bocsys.

"Dyma awdur sy'n ymddiried yn nychymyg y darllenydd."
Hazel Walford Davies

"Ceir sensitifrwydd a dyfnder eithriadol ynddo. Mae'n waith ymataliol, gwreiddiol a gwahanol..."
Branwen Jarvis

"Mae'r awdur gwreiddiol hwn yn feistr ar ddarlunio personoliaeth drwy ddeialog fewnol cymeriadau..."
Grahame Davies