Dial O'r Diwedd

Iaith: Cymraeg

ISBN: 9781785620942

Dyddiad Cyhoeddi: 2015

Ffurf: E-lyfr

Teitl ar gael ar ffurf:

£5.99
£5.99
  1. Manylion y llyfr
  2. Adolygiadau Llyfr

Manylion

Mae gan sawl un reswm dros fod eisiau dial ar Syr Tomos Llwyd, Ffynnon Bedr. Ond pwy fydd yn ddigon dewr i wneud hynny? Mae'r arwr, Twm Siôn Cati, yn ei chanol hi unwaith eto wrth iddo geisio gwneud ei orau dros ei deulu a'i ffrindiau yn ardal Tregaron. Tybed pwy fydd yn ennill y dydd yn yr antur olaf hon yng nghyfres Twm Siôn Cati. Clasur o nofel sy'n llawn cyffro, dial a dirgelwch.