Cofiwch Lanwddyn

Iaith: Cymraeg

ISBN: 9781785620010

Dyddiad Cyhoeddi: 2015

Ffurf: E-lyfr

Teitl ar gael ar ffurf:

£7.99
£7.99
  1. Manylion y llyfr
  2. Adolygiadau Llyfr

Manylion

Mae pawb yn cofio Tryweryn, ond pwy sy’n cofio Llanwddyn? Dyma nofel hanesyddol sydd wedi ei gosod ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg pan foddwyd Dyffryn Efyrnwy ym Maldwyn er mwyn darparu dŵr glân ar gyfer dinas Lerpwl. Y tristwch mawr oedd nad oedd y pentrefwyr, fel taeogion di-rym, mewn sefyllfa i fedru gwrthwynebu. Yn Cofiwch Lanwddyn mae hanes boddi Dyffryn Efyrnwy yn datblygu ochr yn ochr â stori teulu cyfoes sydd â chysylltiadau agos â Llanwddyn a Lerpwl. Ond gwelwn yn fuan fod rhai grymoedd – cariad, colled a chwant – yn drech nag amser ... a dŵr.