Clymau

Iaith: Cymraeg

ISBN: 9781785620041

Dyddiad Cyhoeddi: 2015

Ffurf: E-lyfr

Teitl ar gael ar ffurf:

£8.99
£8.99
  1. Manylion y llyfr
  2. Adolygiadau Llyfr

Manylion

Beth sy'n ein clymu at ein gilydd? Cariad, chwant, ofn, dyletswydd, gobaith, y gorffennol? Dyma gyfrol fentrus o storïau byrion gan bedwar ar ddeg o awduron dawnus. Mae rhai ohonynt yn hen lawiau ar y stori fer ac eraill yn newydd i'r genre. Ond mae 'na dro yn y gynffon. Er bod pob stori yn sefyll ar ei thraed ei hun, mae'r cyfraniadau unigol yn adleisio rhyw agwedd ar y stori flaenorol, ac ambell waith, ar storïau eraill hefyd. Rhwydwaith, felly, yw'r cyfanwaith sy'n dynwared rhai o'r cysylltiadau a'r clymau sydd ar waith mewn cymdeithas. Cyfranwyr y gyfrol: Jon Gower Euron Griffith Catrin Gerallt Tony Bianchi Huw Lawrence Lloyd Jones Huw Chiswell Owen Martell Alun Horan Rhys Iorwerth Wiliam Owen Roberts Nerys Lloyd Geraint Lewis Fflur Dafydd