Cysylltu â ni

Gwasg Gomer,Parc Menter Llandysul, Llandysul, Ceredigion, SA44 4JL

GOMER, Adran Gyhoeddi, 33 - 35 heol Awst, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, SA31 3AL

Ffôn (Adran Argraffu): +44 (0)1559 362371
Ffôn (Adran Gyhoeddi): +44 (0)1267 221400
Ffôn (Adran Archebion): +44 (0)1559 363092
Ffacs : +44 (0)1559 363758
E-bost (ymholiadau cyffredinol): gwasg@gomer.co.uk
E-bost (archebion): archebion@gomer.co.uk

Jonathan Lewis, Rheolwr Gyfarwyddwr
E-bost: jonathan@gomer.co.uk

Nia Parry, Golygydd llyfrau Cymraeg i blant  
E-bost: nia.parry@gomer.co.uk  

Dr Ashley Owen, Golygydd llyfrau Saesneg i oedolion
E-bost: ashley@gomer.co.uk

Mari Emlyn, Golygydd llyfrau Cymraeg i oedolion
E-bost: mailto:mari@gomer.co.ukMair

Beca Brown, Golygydd llyfrau Cymraeg i oedolion
E-bost: beca@gomer.co.uk

Meirion Davies, Pennaeth Cyhoeddi
E-bost: meirion@gomer.co.uk

Cathryn Ings, Swyddog Marchnata ac Ymgyrchoedd
E-bost: cathryn.ings@gomer.co.uk

Sam Brown, Swyddog Marchnata Digidol
E-bost: sam@gomer.co.uk

Gary Evans, Dylunio
E-bost: garye@gomer.co.uk

Sue Roberts, Rheolwr Gweinyddol
E-bost: sue@gomer.co.uk

Aled Lewis, Cydlynydd Archebion Llyfrau
E-bost: archebion@gomer.co.uk

Bethan Jones, Adnoddau Dynol  
E-bost: bethanj@gomer.co.uk

Eirian Davies, Rheolwr Cyllid
E -bost: eirian@gomer.co.uk