Dŵr Yn Yr Afon

Iaith: Cymraeg

ISBN: 9781785622045

Dyddiad Cyhoeddi: 2017

Ffurf: Clawr Meddal

Nifer o Dudalennau 218

Teitl ar gael ar ffurf:

£7.99
  1. Manylion y llyfr
  2. Adolygiadau Llyfr

Manylion

Dyma nofel ysgytwol sy'n adrodd stori teulu mewn cymuned wledig yng ngorllewin Cymru. Rhedeg ffarm sy'n troedio ffin fregus rhwng llwyddiant a methiant y mae Morgan a'i fab Rhys - mae'r ddau'n anghytuno'n gyson ac yn dannod i'w gilydd am bwy sy'n feistr ar bwy.

Perthynas gymhleth a threisgar sydd gan Rhys a'i ail wraig, Han, er bod Morgan yn ceisio ei gwarchod hi rhag gormod o niwed. Ond beth sydd wrth wraidd y cyfan?

Daw llais o'r gorffennol i ddatgelu'r gwead trasig sy'n clymu aelodau'r teulu'n dynn at ei gilydd, a dod â nhw i sefyllfa lle gellid yn hawdd ddatod pob dim yn llwyr.