Clymau

Iaith: Cymraeg

ISBN: 9781785620034

Dyddiad Cyhoeddi: 2015

Ffurf: Clawr Meddal

Nifer o Dudalennau 212

Teitl ar gael ar ffurf:

£8.99
  1. Manylion y llyfr
  2. Adolygiadau Llyfr

Manylion

Beth sy'n ein clymu at ein gilydd? Cariad, chwant, ofn, dyletswydd, gobaith, y gorffennol?

Dyma gyfrol fentrus o storïau byrion gan bedwar ar ddeg o awduron dawnus.  Mae rhai ohonynt yn hen lawiau ar y stori fer ac eraill yn newydd i'r genre.

Ond mae 'na dro yn y gynffon.  Er bod pob stori yn sefyll ar ei thraed ei hun, mae'r cyfraniadau unigol yn adleisio rhyw agwedd ar y stori flaenorol, ac ambell waith, ar storïau eraill hefyd.  Rhwydwaith, felly, yw'r cyfanwaith sy'n dynwared rhai o'r cysylltiadau a'r clymau sydd ar waith mewn cymdeithas. 

 

Cyfranwyr y gyfrol:

Jon Gower

Euron Griffith

Catrin Gerallt

Tony Bianchi

Huw Lawrence

Lloyd Jones

Huw Chiswell

Owen Martell

Alun Horan

Rhys Iorwerth

Wiliam Owen Roberts

Nerys Lloyd

Geraint Lewis

Fflur Dafydd