Clymau

Language: Cymraeg

ISBN: 9781785620034

Current Publication Date: 2015

Format: Clawr Meddal

Number of Pages: 212

Title available as:

£8.99
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Beth sy'n ein clymu at ein gilydd? Cariad, chwant, ofn, dyletswydd, gobaith, y gorffennol?

Dyma gyfrol fentrus o storïau byrion gan bedwar ar ddeg o awduron dawnus.  Mae rhai ohonynt yn hen lawiau ar y stori fer ac eraill yn newydd i'r genre.

Ond mae 'na dro yn y gynffon.  Er bod pob stori yn sefyll ar ei thraed ei hun, mae'r cyfraniadau unigol yn adleisio rhyw agwedd ar y stori flaenorol, ac ambell waith, ar storïau eraill hefyd.  Rhwydwaith, felly, yw'r cyfanwaith sy'n dynwared rhai o'r cysylltiadau a'r clymau sydd ar waith mewn cymdeithas. 

 

Cyfranwyr y gyfrol:

Jon Gower

Euron Griffith

Catrin Gerallt

Tony Bianchi

Huw Lawrence

Lloyd Jones

Huw Chiswell

Owen Martell

Alun Horan

Rhys Iorwerth

Wiliam Owen Roberts

Nerys Lloyd

Geraint Lewis

Fflur Dafydd