Un Man

Iaith: Cymraeg

ISBN: 9781848518667

Dyddiad Cyhoeddi: 2015

Ffurf: Clawr Meddal

Nifer o Dudalennau 174

Teitl ar gael ar ffurf:

£7.99
  1. Manylion y llyfr
  2. Adolygiadau Llyfr

Manylion

Mae Erin wedi cael llond bol ar ei bywyd diflas, ei gwaith di-ddim a’i chariad difeddwl. Mae hi’n dyheu am fywyd gwell ac yna, un noson, yn ei chwsg, mae Morgan yn ymddangos. Dyn ei breuddwydion. Yn sydyn mae bywyd yn werth ei fyw ond dim ond pan mae’n cysgu …

 

Ond mae Morgan yn perthyn i amser arall ac i fyd arall.  Sut gall Erin blethu breuddwyd a realiti ynghyd? Wedi’r cyfan, all hi ond bod mewn un man ar y tro. Er mwyn iddi fod gyda Morgan am byth, bydd yn rhaid i Erin wneud dewis mwyaf brawychus ei bywyd.

 

Dyma nofel gynhyrfus fydd yn siŵr o’ch cadw chi’n effro o’r dechrau i’r diwedd.