Breision

BREISION

Language: Cymraeg

ISBN: 9781848515475

Current Publication Date: 2013

Format: Clawr Meddal

Number of Pages: 146

Title available as:

£7.99
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Agorwch benglog Jon Gower a gall pethau od iawn arllwys mas: nid yw pethau bob dydd bob amser fel maen nhw'n ymddangos.

Yn ei gasgliad cyntaf o straeon byrion yn Gymraeg, cawn hanes y fampir olaf yng Nghlydach, mam-gu frawychus o lofruddiol; dyn sy'n mynd yn ddall ar ôl gweld merch hardd; beirdd Cymraeg sy'n troi'n sombis, ac arwres sy'n achub bywydau ei chyd-Ferched y Wawr gyda'i hymbarél.

Fel byddai rhywun yn ei ddisgwyl gan un o awduron mwyaf adnabyddus Cymru, nodweddir y straeon gan ddychymyg byw a naratif byrlymus. Mae'r naws yn dywyll ac yn dreisgar, ond mae ysgafnder a hiwmor crafog yn llechu yma hefyd.

Cyfrol newydd gan awdur Y Storïwr, enillydd Llyfr y Flwyddyn 2012.

"Mae ffrwythlonder y dychymyg yn syfrdanol." ('Breision')

Elan Closs Stephens (Cyfansoddiadau a Beirniadaethau Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd a'r Cylch 2008)